Czech
English
Domů
O firmě
Produkty
Reference
Odkazy
Kontakty

SYSTÉMY PRO NEKONEČNÉ PÁSY
 
Popis systému OPTIPAModulární systém OPTIPA

Systém OPTIPA je koncipován jako modulární systém, což umožňuje dodávku jednotlivých modulů zvlášť. Třemi základními moduly jsou :


Měření parametrů nekonečného pásu


Tento základní modul se skládá z několika klíčových komponent, kterými jsou :

 • speciální přístroje pro měření kvalitativních vlastností vyráběného pásu, tj.

  • Infračervený přístroj pro měření vlhkosti / plošné hmotnosti nátěru, nánosu (PE) či impregnantu

   Infračervený přístroj pro měření vlhkosti a radioaktivní přístroj pro měření plošné hmostnosti
  • měření vlhkosti

   • čidla na principu pohlcování infračerveného záření

   • čidla na principu pohlcování mikrovlnného záření

  • měření plošné hmotnosti
   (celého výrobku nebo jen nátěru, nánosu či impregnantu)

   • čidla na principu pohlcování beta a gama záření

   • čidla na principu pohlcování infračerveného záření

  • měření tloušťky
   (celého výrobku nebo jen nátěru, nánosu či impregnantu)

   • čidla na principu pohlcování beta a gama záření

   • čidla na principu pohlcování infračerveného záření

   • čidla na principu optického měření (triangulační princip)

   • čidla na principu vířivých proudů

 • primární vyhodnocovací jednotky speciálních měřicích přístrojů

 • měřicí rámy pro uchycení speciálních měřicích přístrojů (traverzující C-rámy, O-rámy nebo I-rámy případně rámy/držáky pro měření ve fixní pozici)

Traverzující O-rámTraverzující I-rám Traverzující C-rám

Uvedené komponenty jsou propojeny s rozvaděčem, který obsahuje PLC s na míru vytvořeným aplikačním softwarem OPTIPA. Úkolem PLC je snímat a vyhodnocovat signály z použitých prvků systému (tj. z měřicích přístrojů, fotonek, magnetických snímačů koncové polohy apod.) a provádět základní ovládací operace (řízení pohybu traverzujícího rámu, ovládání clony radioaktivních přístrojů aj.). Do tohoto modulu je též možné zahrnout případné světelné nebo zvukové signalizační prvky a digitální ukazovací přístroje.


Vizualizace procesu


Tento modul představuje první nadstavbu, jejíž základem je průmyslové PC s vizualizačním softwarem Citect (včetně HW klíče). V případě zájmu může být k PC připojena tiskárna. Průmyslové PC komunikuje s PLC pomocí standardu RS232 případně RS422. V prostředí Citect běží aplikační software OPTIPA, který může obsahovat celou řadu funkcí, mezi něž patří například:

 • přehledné zobrazení technologie výroby včetně zobrazení okamžitých hodnot měřených veličin (vlhkosti a/nebo plošné hmotnosti a/nebo tloušťky) a případně dalších veličin z provozu jako např. teplot, průtoků, rychlostí, otáček apod.

 • zobrazení příčných profilů měřených veličin

 • schematické zobrazení polohy rámu a prvků pro jeho ovládání

 • výpočet a zobrazení požadovaných statistik měřených veličin za přejezd (průměrů, směrodatných odchylek, mediánů apod.)

 • automatické kontinuální ukládání trendů měřených a vypočítávaných veličin v rámci softwaru Citect s dobou archivace až několika let

 • propracované zobrazování trendů vybraných veličin s širokými možnostmi nastavení (zobrazené veličiny, délka trendu, datum a čas konce trendu, meze zobrazení aj.)

 • automatický export trendů ve formátu *.csv na uživatelem definované místo (např. na podnikový server)

 • zpracování reportů o výrobě, směně a roli a jejich zobrazení / tisk / export na určené místo (např. na podnikový server)

 • zobrazení aktuálních a historických alarmů indikujících přerušení výroby nebo výskyt mimomezních stavů a jiných kritických situací

Řízení sondy Příčný profil Historie profilů Historické trendy

Tento výčet možných funkcí aplikačního softwaru OPTIPA není konečný, při jeho programování se vždy přihlíží k požadavkům a potřebám zákazníka. Aplikační software OPTIPA je možné v případě potřeby kdykoliv dodatečně upravit či doplnit.


Řízení procesu


Tento modul představuje nejvyšší nadstavbu. Jejím základem je zahrnutí řídicích funkcí do aplikačního softwaru OPTIPA lokalizovaného v PLC i v průmyslovém PC (Citect). Řízení kvalitativních veličin je možné nejen v podélném směru (tj. ve směru výroby), ale i ve směru příčném.
Řídicí funkce se navrhují a realizují podle typu stroje, na který má být systém OPTIPA implementován. V zásadě platí, že se pro řízení používají tytéž prvky (akční orgány), které obsluha příslušného stroje používala pro manuální nastavování před implementací automatického řídicího systému.

Příklad:

Systém OPTIPA pro papírenský nebo lepenkový stroj zpravidla obsahuje následující základní řídicí funkce:

 • Řízení plošné hmotnosti průtokem husté látky

 • Řízení plošné hmotnosti rychlostí stroje

 • Řízení vlhkosti tlakem páry

 • Řízení obsahu popela průtokem kaolinu

 • Řízení efluxu

Volitelně může být systém OPTIPA doplněn o vyšší úroveň řídicích algoritmů:

 • Optimalizace žádaných hodnot (plošné hmotnosti, vlhkosti)

 • Koordinovaná změna rychlosti stroje

 • Maximalizace výroby

 • Automatická změna druhu

 • Řízení příčného profilu
Zobrazí Sitemapu stránek http://www.toplist.cz

© 2021 BENZ-HMB CZECH a.s.  |   design

http://www.srab.cz