BENZ-HMB CZECH a.s.

VÝROBCE POKROČILÝCH ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

SYSTÉM OPTIPA PRO STROJE NA VÝROBU A ZUŠLECHŤOVÁNÍ „NEKONEČNÝCH PÁSŮ“

SYSTÉM OPTIPA PRO
KONTINUÁLNÍ SUŠÁRNY

(ROTAČNÍ, PÁSOVÉ, ROZPRACHOVÉ)

POKROČILÝ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM PRO VÝROBNÍ LINKY NANÁŠEJÍCÍ NANOVLÁKNA

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH FIRMY BENZ-HMB CZECH a.s.

VÝROBCE MĚŘICÍCH A ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ S 30 LETOU HISTORIÍ

Jsme česká rodinná firma, která za dobu své existence dodala desítky měřicích a řídicích systémů zákazníkům v mnoha průmyslových oborech. Naše systémy vyvíjíme a dodáváme na klíč na základě našeho know-how, které dále rozvíjíme. Díky našemu vlastnímu výzkumu a vývoji a spolupráci s universitami v ČR jsme tak naše znalosti pokročilého měření a regulace v papírenském průmyslu mohli nabídnout zákazníkům v oboru výroby netkaných textilií, obalů, sušení minerálních látek, práškových mléčných výrobků a v nasávaných technologiích.

Jako inženýrská firma nacházíme řešení i pro nestandardní technické problémy, vytváříme systémy, které navazují na dosavadní vybavení měřicí a regulační technikou u daného zákazníka.

Pokročilé řídicí systémy firmy Benz (PŘS) obsahují následující řídicí a optimalizační funkce:

$

automatická regulace hlavní kvalitativní vlastnosti vyráběného produktu (např. vlhkosti sušeného produktu)

$

 průběžná optimalizace hlavní vlastnosti vyráběného produktu (např. vlhkosti sušeného produktu)

$

 automatická regulace výrobnosti řízené linky (např. sušárny)

$

automatická minimalizace specifické spotřeby energie na sušení vyráběného produktu

PŘS v praxi fungují jako nadstavba stávajícího systému řízení daného technologického procesu (ASŘTP) . Vzájemné propojení se stávajícím ASŘTP může mít různé formy (síťové propojení, signálové pomocí datových kabelů apod.). Funkce stávajícího ASŘTP jsou zachovány.

Proč systém OPTIPA?

$

25%

snížení spotřeby zemního plynu

$

10%

snížení spotřeby elektrické energie

$

3%

zvýšení produkce
(bez nároku na dodatečné suroviny a energie)

Reference