Czech
English
Domů
O firmě
Produkty
Reference
Odkazy
Kontakty

SYSTÉMY PRO SUŠÁRNY
 
Možnosti uplatnění

Ilustrační foto V nedávné době se druhou hlavní oblastí uplatnění řídicích systémů OPTIPA staly sušárny kaolínu, bentonitu případně jiných minerálních látek. Tyto sušárny (někdy označované též jako pece) mohou být buď pásové (nejběžněji tří-pásové) nebo rotační (označované též jako válcové).

Co se týče oblasti sušáren minerálních látek, klíčovými funkcemi řídicího systému OPTIPA jsou měření a regulace výstupní vlhkosti sušeného materiálu a optimalizace provozu sušárny.


Nasazení řídicího systému OPTIPA na těchto sušárnách přináší výrobcům významné přínosy, mezi něž zpravidla patří:

  • snížení specifické spotřeby zemního plynu o 5 - 25 % *

  • snížení spotřeby elektrické energie o 0 - 10 % *

  • zvýšení produkce (bez nároku na dodatečné suroviny a energie) o 1 - 3 % *

  • maximalizace vyráběné výstupní vlhkosti na horní povolené hranici

  • řízení výstupní vlhkosti kaolínu s odchylkou ± 0,5 % vlhkosti

  • významné zvýšení informovanosti zainteresovaných osob o výrobě a kvalitě jejího řízení

  • významné snížení výskytu kritických situací


Na základě těchto přínosů lze konstatovat, že obvyklá návratnost investice do systému OPTIPA se pohybuje do 3 let.

* podle konfigurace systému a lokálních podmínekZobrazí Sitemapu stránek http://www.toplist.cz

© 2021 BENZ-HMB CZECH a.s.  |   design

http://www.srab.cz