SYSTÉM OPTIPA PRO STROJE NA VÝROBU A ZUŠLECHŤOVÁNÍ „NEKONEČNÝCH PÁSŮ“

Jednou z hlavních oblastí uplatnění systémů OPTIPA jsou stroje na výrobu nebo zušlechťování nekonečných pásů. Tyto stroje produkují nekonečný pás výrobku, který se většinou buď navíjí do rolí nebo se na řezačkách zpracovává na desky o různých rozměrech.

Mezi základní funkce systému OPTIPA určeného pro všechny tyto stroje patří měření případně řízení vybraných parametrů – vlhkosti, plošné hmotnosti, tloušťky nátěru nebo nástřiku. A to buď celého produktu, nebo, je-li to možné, selektivně jednotlivých vrstev.

Naše systémy poskytují spojité měření, vizualizaci a řízení především následujících parametrů:

$

vlhkosti

$

nánosů

$

tloušťky

$

plošné hmotnosti

Měřené materiály

$

papír

$

lepenka

$

vlnitá lepenka

$

folie

$

laminované folie

$

nánosy 1 nebo více vrstev (lak, lepidla, PE, EA)

$

podlahové krytiny, PVC, gumové krytiny

$

netkané textilie

$

střešní lepenky, krytiny a folie

$

mnohé další - konzultujte s námi

Při využití našich systémů dokážete:

$

významně snížit surovinové a energetické náklady výroby o statisíce až miliony Kč ročně

$

zvýšit produkci stroje až o 10 %

$

přispět ke zvýšení kvality výrobků snížením nerovnoměrnosti jejich kvalitativních parametrů

$

zefektivnit práci operátorů díky automatickému řízení stroje

$

zvýšit informovanost zaměstnanců o parametrech výroby pomocí funkcí informačního systému

Popis systému OPTIPA

Systém OPTIPA je koncipován jako modulární systém, což umožňuje dodávku jednotlivých modulů zvlášť.

Třemi základními moduly jsou:

$

Měření parametrů nekonečného pásu

$

Vizualizace procesu

$

Řízení procesu