pokročilý řídící systém optipa pro výrobní linky nanášející nanovlákna

BENZ-HMB CZECH a.s. vyvinul a vyrábí pokročilý řídící systém OPTIPA pro výrobní linky nanášející vrstvu nanovláken na podkladový běžící pás.

ACS může být konfigurován z následujících modulů:

$

Měření plošné hmotnosti ve fixní pozici

Selektivní měření plošné hmotnosti vrstvy nanovláken ve fixní pozici.
$

Měření plošné hmotnosti podél i napříč

Selektivní měření plošné hmotnosti vrstvy nanovláken podél i napříč podkladového materiálu pomocí trvale traverzujícího měřícího rámu.
$

Vyhodnocování statistik

Průběžné vyhodnocování statistik a frekvencí měřené plošné hmotnosti vrstvy nanovláken ve formě okamžitých hodnot, odhadů a trendů. Tím je umožněno průběžné sledování variability nanovlákenné vrstvy vyráběného produktu.
$

Možnost přidání další kvalitativní vlastnosti

Možnost přidání další kvalitativní vlastnosti a její vyhodnocování.

$

Sledování provozních parametrů

Průběžné sledování dalších provozních parametrů linky.
$

Export hodnot

Export naměřených hodnot do externích souborů.
$

Automatická regulace hmotnosti

Automatická regulace plošné hmotnosti vrstvy nanovláken
$

Automatická optimalizace

Automatická průběžná optimalizace plošné hmotnosti vrstvy nanovláken.