Produkty

Společnost BENZ-HMB CZECH a.s. vyrábí řídicí a informační systémy OPTIPA, přičemž třemi hlavními oblastmi uplatnění jsou:

NEKONEČNÉ PÁSY

Systém OPTIPA pro stroje na výrobu a zušlechťování nekonečných pásů.

SUŠÁRNY

Pokročilý řídicí systém pro kontinuální sušárny (rotační, pásové, rozprachové).

NANOVLÁKNA

Pokročilý řídící systém (ACS) pro výrobní linky nanášející nanovlákna.

Kromě uvedených 3 základních oblastí spolupracujeme se společností X-Rite Inc., Branch Office Eastern Europe v oblasti systémů pro měření barevných odstínů přístrojem VeriColor spectro. Prospekt k přístroji VeriColor spectro od společnosti X-Rite je zde.