SYSTÉM OPTIPA PRO KONTINUÁLNÍ SUŠÁRNY (ROTAČNÍ, PÁSOVÉ, ROZPRACHOVÉ)

Díky vlastnímu výzkumu se nám podařilo vyvinout vlastní algoritmus řízení sušárny, který se oproti obecně zažitému postupu vyznačuje stabilizací vlhkosti produktu a předením v úspoře energie. Systém OPTIPA je primárně navržen pro rozprašové, pásové a válcové sušárny minerálních látek a potravin.

Klíčovými funkcemi řídicího systému OPTIPA jsou měření a regulace výstupní vlhkosti sušeného materiálu a optimalizace provozu sušárny.

 

Naše systémy zajišťují:

$

vizualizaci, měření a řízení výstupní vlhkosti sušeného materiálu

$

vizualizaci a ovládání dalších procesních veličin

$

optimalizaci provozu sušárny

$

pokročilé řídicí funkce – např. optimalizaci vlhkosti, optimalizaci specifické spotřeby plynu, maximalizaci výrobnosti

Měřené materiály

$

kaolin

$

bentonit

$

keramické granuláty

$

mléčné práškové výrobky

$

těstoviny

$

další – konzultujte s námi

Při využití našich systémů dokážete:

$

výrazně snížit spotřebu energie ( např. plynu) díky snížení specifické spotřeby plynu až o 25%

$

zvýšit výkon sušárny až o desítky procent

$

přispět ke zvýšení kvality výrobků stabilizací a optimalizací jejich vlhkosti

$

zefektivnit práci operátorů díky automatickému řízení sušárny

$

zvýšit informovanost zaměstnanců o parametrech výroby pomocí funkcí informačního systému

p

Na základě těchto přínosů lze konstatovat, že obvyklá návratnost investice do systému OPTIPA se pohybuje do 3 let.