PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

BENZ-HMB CZECH a.s.

Dodáváme pokročilé řídicí a informační systémy procesů průmyslové výroby, pro které používáme název OPTIPA. Za více než 30 let existence naší firmy jsme vyvinuli a dodali několik desítek našich systémů. Systém OPTIPA dodáváme především pro stroje na výrobu nebo zušlechťování nekonečných pásů a pro sušárny kaolínu, bentonitu a dalších minerálních látek a pro sušárny potravinových výrobků.

Stroje na výrobu a zušlechťování nekonečných pásů

Mezi základní funkce systému OPTIPA patří měření, vizualizace a řízení:

  • vlhkosti
  • plošné hmotnosti
  • tloušťky
  • plošné hmotnosti nánosů

Podrobnější technické informace jsou uvedeny zde.

Sušárny minerálních látek

Mezi základní funkce systému OPTIPA patří:

  • měření, vizualizace a řízení výstupní vlhkosti sušeného materiálu
  • optimalizace provozu sušárny

Podrobnější technické informace naleznete zde.

Naše filozofie

 

„Dodáváme jen takové produkty a služby, které vychází z požadavků a přání našich zákazníků, splňují náročná kvalitativní kritéria, přináší zákazníkovi vysokou užitnou hodnotu (zvýšení kvality, úspora energetických a surovinových nákladů, zvýšení provozního zisku) a zároveň jsou cenově příznivé.

Významně tak přispíváme ke zvyšování konkurenceschopnosti a ziskovosti našich zákazníků.

Řešení na míru, unikátní řešení

Navrhujeme jen taková řešení, která plně vyhovují individuálním požadavkům konkrétního zákazníka a která řeší jeho specifické problémy. V případě nestandardních požadavků zákazníka jsme schopni vyvinout a nabídnout takové řešení, které je unikátní a na běžném trhu nedostupné. Z těchto důvodů provádíme specifikaci řídicího systému až po detailním seznámení se s potřebami a problémy zákazníka, s jeho výrobou a s jeho výrobky.

Kvalita, výkon a servis

Vyvíjíme a dodáváme naše systémy OPTIPA tak, aby standardně vykazovaly vysokou kvalitu a výkon a zároveň potřebovaly minimální údržbu. Při uvádění systému do provozu provádíme základní školení pracovníků zákazníka v obsluze a údržbě systému. Pro své systémy poskytujeme trvalou podporu ve formě, kterou si zákazník sám zvolí (pozáruční servis, rozšiřování a modifikace dodaných systémů apod.). Dbáme na to, aby naše servisní služby byly rychlé a vysoce kvalifikované.

Ekonomické přínosy a návratnost

Klademe si za cíl prostřednictvím svých systémů zvyšovat efektivitu výrobních linek našich zákazníků. Očekávané zvýšení efektivity, vyplývající ze zavedení našeho systému, jsme schopni ve spolupráci se zákazníkem dopředu odhadnout. Návratnost investice do systému OPTIPA se obvykle pohybuje v rozmezí od 0,5 roku do 3 let.

Využití dosavadního vybavení zákazníka

Jsme schopni vytvořit systém, který navazuje na dosavadní vybavení měřicí a regulační technikou u daného zákazníka a který obsahuje jen ty komponenty, které jsou pro zákazníka výhodné a užitečné.

Cena

Naše systémy OPTIPA dodáváme za ceny, které jsou příznivé a přijatelné i pro malé výrobní jednotky, pro které jsou konkurenční řešení zahraničních dodavatelů (pokud existují) cenově nedostupné.

Historie

1993
1993

Společnost BENZ-HMB CZECH a.s. byla založena jako joint venture švýcarské osoby (majitele firmy BENZ-HMB A.G.) a českých fyzických osob Ing. Antonína Lízra, CSc. a Ing. Aleny Lízrové, CSc. Hlavní činností nově založené společnosti se stala výroba aplikačního software pro měřicí a řídicí systémy (pro papírenské stroje) vyráběné a celosvětově prodávané společností BENZ-HMB A.G..

1996
1996

Z důvodu rozhodnutí společnosti BENZ-HMB A.G. opustit trh měřicích a řídicích systémů pro papírenské stroje došlo k ukončení vzájemné spolupráce BENZ-HMB CZECH a.s. a BENZ-HMB A.G..

1996
1996

Zahájení výroby a dodávek vlastních měřicích a řídicích systémů (QCS) pro stroje na výrobu nekonečných pásů.

1997
1997

BENZ-HMB CZECH a.s. je ve výhradním vlastnictví českých zakladatelů.

2004
2004

Vstup na trh řídicích systémů pro sušárny minerálních látek, dodávka prvního systému pro třípásovou sušárnu.

2005
2005

Dodávka prvního kompletního DCS systému, pro řízení přípravny látky papírenského stroje.

2008
2008

První dodávka systému pro řízení stroje na výrobu netkaných textilií.

2010
2010

Dodávka prvních systémů do Ruské Federace.

2012
2012

Rozšíření portfolia o systémy určené pro výbušné prostředí (ATEX).

2013
2013

Rozšíření činnosti společnosti o výrobu řídicích systémů pro oblast nasávaných technologií.

2014
2014

Dodávka prvního PŘS pro sušárnu keramického granulátu.

2016
2016

Dodávka prvního PŘS pro sušárnu mléka a syrovátky.

2018
2018

Dodávka prvního PŘS pro sušárnu keramického granulátu do Polska.

2022
2022

Dodávka prvního PŘS pro stroj na výrobu nanovlákenné vrstvy (nanospider).

2024
2024

Stáváme se součástí společnosti B:TECH, a.s.

Spolupracujeme

 

Pravidelně spolupracujeme s vysokými školami ( VŠCHT Praha, ZČU Plzeň, Technická univerzita Liberec, Universita Pardubice).

Široce spolupracujeme se společností RexControls s.r.o. od které odebíráme řídící systém(sw) Rexygen a s kterou dlouhodobě spolupracujeme při vývoji nových aplikací.

Dále spolupracuje s firmou Ing. Antonín Lízr, CSc. (fyzická osoba). Řídicí a informační systémy OPTIPA v celé řadě případů obsahují měřicí přístroje vyráběné mezinárodní společností Nordson Measurement & Control Solutions (dříve NDC Infrared Engineering), kterou Ing. Antonín Lízr, CSc. zastupoval dlouhodobě na území České republiky a Slovenské republiky. Při vývoji našich řešení se tak můžeme opřít o vědecké a technické zázemí firmy Nordson Measurement & Control Solutions (např. testování možnosti spolehlivě měřit nové materiály).