BENZ-HMB CZECH a.s.

VÝROBCE POKROČILÝCH ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ OPTIPA

SYSTÉM OPTIPA PRO STROJE NA VÝROBU A ZUŠLECHŤOVÁNÍ „NEKONEČNÝCH PÁSŮ“

SYSTÉM OPTIPA PRO
KONTINUÁLNÍ SUŠÁRNY

(ROTAČNÍ, PÁSOVÉ, ROZPRACHOVÉ)

SYSTÉM OPTIPA PRO VÝROBNÍ LINKY NANÁŠEJÍCÍ NANOVLÁKNA

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH FIRMY BENZ-HMB CZECH a.s.

VÝROBCE MĚŘICÍCH A ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ OPTIPA S 30 LETOU HISTORIÍ

Od 29. 1. 2024 jsme součástí společnosti B:TECH, a.s. a píšeme novou kapitolu historie naší rodinné firmy. Ta za dobu své existence dodala desítky měřicích řídicích systémů zákazníkům v mnoha průmyslových oborech. Naše systémy OPTIPA jsou vyvinuté a dodávané na klíč na základě silného know-how založeném na vlastním výzkumu a vývoji a spolupráci s universitami.

Nabízí řešení i pro nestandardní technické problémy a navazují na dosavadní vybavení měřicí a regulační technikou u daného zákazníka. Péči o naše zákazníky i rozvoj našich systémů nyní přebírá zkušený integrátorský tým, spolehlivý dodavatel prověřený trhem – společnost B:TECH, a.s.

Pokročilé řídicí systémy OPTIPA firmy Benz (PŘS) obsahují následující řídicí a optimalizační funkce:

$

plynulá regulace a stabilizace hlavní kvalitativní vlastnosti vyráběného produktu (např. tloušťky, vlhkosti …)

$

automatická regulace a stabilizace výrobního výkonu linky (např. sušárny) 

$

snížení energetické náročnosti sušárny díky pokročilé řídící funkci

OPTIPA v praxi funguje jako nadstavba stávajícího řídicího systému linky. Vzájemné propojení se stávajícím ŘS může mít různé formy (síťové propojení, signálové pomocí datových kabelů apod.). Funkce stávajícího ŘS jsou zachovány.

Proč systém OPTIPA?

$

25%

snížení spotřeby zemního plynu

$

10%

snížení spotřeby elektrické energie

$

3%

zvýšení produkce
(bez nároku na dodatečné suroviny a energie)

Reference